استخدام منشی در یک مجموعه ترمیم موی آقایان در البرز

یک مجموعه ترمیم موی آقایان جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد واجد شرایط…