استخدام جوان علاقه مند به ترکاری و کیک سازی در زنجان

به جوان علاقه مند به ترکاری و کیک سازی جهت کار در قنادی از ساعت 8…