استخدام استادکار قناد و ترکار و بردست در مشهد

به تعدادی استادکار قناد و ترکار و بردست در مشهد نیازمندیم. اطلاعات تماس موبایل 0915xxxxxxx (نمایش…

استخدام بردست ماهر ترکار در شهر مشهد

به بردست ماهر ترکار در شهر مشهد نیازمندیم. اطلاعات تماس موبایل 0915xxxxxxx (نمایش کامل)

استخدام کیک ساز و ترکار حرفه ای جهت شیرینی سرای والارضا – مشهد

به کیک ساز و ترکار حرفه ای و بردست جهت شیرینی سرای والا رضا در مشهد…