استخدام کارگر خانم در یک کارگاه لوازم تزیینی،هنری معتبر

یک کارگاه لوازم تزیینی،هنری معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان آذربایجان شرقی از تعدادی افراد…