استخدام كارشناس الكترونيك جهت جهت تست و تعمير مدارات الكترونيك در تهران

به كارشناس الكترونيك جهت جهت تست و تعمير مدارات الكترونيك در شرق تهران نيازمنديم. ايميل scv.engine@gmail.com  تاریخ…

استخدام کارشناس توسعه محصول و کارشناس تست نفوذ در یزد

استخدام امن پردازان کویر شرکت امن پردازان کویر در استان یزد دعوت به همکاری می‌کند. عنوان…

استخدام کارشناس نرم افزار جهت انجام امور تحلیل تست و مستند سازی

استخدام یک شرکت معتبر در تهران یک شرکت معتبر در تهران استخدام می نماید: عنوان شغل…

استخدام کارشناس تست نفوذ Web و Network در تهران

استخدام بهین راهکار شرکت بهین راهکار در نظر دارد برای استقرار کارشناس شبکه و امنیت در…

استخدام تیم تست و پشتیبان در شرکت نرم افزاری سوران

استخدام شرکت نرم افزاری سوران شرکت نرم افزاری سوران در هلدینگ صندوق توسعه فناوری های نوین…

استخدام متخصص تست و تعمیرات برای شرکت معتبر فعال در تهران

استخدام شرکت معتبر فعال در تهران یک شرکت معتبر فعال در زمینه تولید تجهیزات الکترونیکی و…

استخدام مسئول تست و صحت سنجی نرم افزار در شرکت همگام رادین

استخدام شرکت همگام رادین در تهران شرکت همگام رادین در حوزه فن‌آوری مخابرات و الکترونیک در…

استخدام کارشناس تست نفوذ و ارزیابی امنیت،کارشناس تست نرم‌افزار

  شرکت بهپرداز جهان شرکت بهپرداز جهان جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد…