استخدام تکنسین آزمایشگاه آقا در تسلا انرژی ماد در گرمسار

استخدام تسلا انرژی ماد تسلا انرژی ماد جهت تکمیل کادر خود در استان سمنان از افراد…