استخدام طراح یا گرافیست در مجموعه چاپ و تبلیغات تسنیم/تهران

استخدام مجموعه چاپ و تبلیغات تسنیم مجموعه چاپ و تبلیغات تسنیم جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در…