استخدام کارشناس فروش کیت های تشخیص طبی در شرکت معتبر تولیدی

یک شرکت معتبر تولیدی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر…