استخدام خانم تایپیست مسلط به تایپ لاتین در یک مرکز تصویربرداری

به یک خانم تایپیست مسلط به تایپ لاتین جهت مرکز تصویربرداری پزشکی در شمال تهران نیازمندیم.…

استخدام همکار آشنا به تصویربرداری جهت استودیو بهرنگ در زنجان

به یک نفر همکار خانم آشنا به تصویربرداری، مستعد و دارای ذوق هنری جهت استودیو بهرنگ…