استخدام كارشناس فني (تعميرات و نگهداري) آقا در شركت هايفود تهران

 شركت هايفود جهت تكميل كادر خود در استان تهران از افراد واجد شرايط زير دعوت به…

استخدام شركت تعميرات نيروي برق اصفهان در نيروگاه سيكل تركيبي در استان هاي تهران، اصفهان، لرستان و كرمان

 شركت تعميرات نيروي برق اصفهان در نظر دارد جهت تكميل كادر پرسنلي خود در پروژه هاي…