استخدام تکنسین فنی و تعمیرات در یک شرکت تولیدی و خدماتی

یک شرکت تولیدی و خدماتی در زمینه دستگاههای چاپ لیزر و سی ان سی جهت تکمیل…