استخدام کارشناس تعمیرات(رشته برق) / پردیس، رودهن، بومهن

استخدام مهندسی سیستم یاس ارغوانی شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی وابسته به بانک ملت جهت تکمیل…