استخدام صافکار ماهر در مجتمع تعمیرگاهی البرز

استخدام مجتمع تعمیرگاهی البرز مجتمع تعمیرگاهی البرز در تبریز جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از افراد…