استخدام يك شركت توليدي صنعتي جهت تكميل كادر عملياتي در استان تهران

يك شركت توليدي صنعتي جهت تكميل كادر عملياتي خود استخدام مي‌نمايد: تكنيسين فني (آقا)مكانيك/ ساخت و توليد/…

استخدام يك شركت جهت تكميل كادر خود در استان اصفهان

يك شركت معتبر جهت تكميل كادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرايط زير دعوت…

استخدام يك شركت معتبر جهت تكميل كادر خود در استان قزوين

يك شركت معتبر جهت تكميل كادر خود در استان قزوين از افراد واجد شرايط زير دعوت…

استخدام شركت مديريت توليد برق جنوب فارس جهت تكميل كادر تخصصي خود در نيروگاه عسلويه

شركت مديريت توليد برق جنوب فارس جهت تكميل كادر تخصصي خود در نيروگاه عسلويه از آقايان…

استخدام يك شركت جهت تكميل كادر خود از استان لرستان، جهت كار در پروژه اي عمراني در استان كرمان

يك شركت معتبر جهت تكميل كادر خود از استان لرستان، جهت كار در پروژه اي عمراني…

استخدام شركت اليت دارو جهت تكميل كادر خود در استانهاي تهران و البرز

شركت اليت دارو  جهت تكميل كادر خود در استانهاي تهران و البرز از افراد واجد شرايط زير…

استخدام يك شركت جهت تكميل كادر خود از استان اصفهان، جهت كار در شهر سيرجان (استان كرمان)

 يك شركت معتبر جهت تكميل كادر خود از استان اصفهان، جهت كار در شهر سيرجان (استان…