استخدام كارشناس فروش تلفنى خانم جهت شركت معتبر در البرز

استخدام یک شركت معتبر در البرز يک شركت معتبر جهت تكميل كادر خود در البرز براى…

استخدام كارمند خانم با روابط عمومى بالا جهت فروش و بازاريابى تلفنى

استخدام كارمند خانم جهت فروش و بازاريابى تلفنى در تهران به يك كارمند خانم با روابط…