استخدام بازاریاب تلفنی،پروموتر / سمپلر در خراسان رضوی

استخدام هلدینگ سپیدار گروه شرکت های سپیدار (هلدینگ سپیدار) جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان…