استخدام مسئول مذاکره تلفنی،کارشناس فروش و مدیر داخلی

یک شرکت بازرگانی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت…