استخدام منشی پاسخگوی تماسهای ورودی و انجام امور اداری در تهران

استخدام یک شرکت معتبر در تهران یک شرکت معتبر در تهران (محدوده ی سعادت آباد) استخدام…