استخدام تعدادی چرخکار خانم تمیزدوز کار چرخی در خراسان رضوی

یک محیط زنانه درخراسان رضوی جهت تکمیل کارد پرسنلی خود به تعدادی چرخکار (خانم) تمیزدوز کار…