استخدام کارگر تنظیفات (آبدارچی) با حقوق و بیمه در تهران

استخدام پاک رخ گروه صنعتی پاک رخ جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد…