استخدام تزریق کار پلاستیک مسلط به پروسه تولید و تنظیمات دستگاههای تزریق پلاستیک

استخدام شرکت طرح و ساحت نوین شرکت طرح و ساحت نوین در تهران استخدام می نماید:…