استخدام کارمند آقا با مدرک کارشناسی در یک شرکت تولید کننده دستگاه های تنفسی

استخدام کارمند آقا با سابقه در تهران یک شرکت تولید کننده دستگاه های تنفسی در تهران…