استخدام فروشنده با سابقه در زمینه فروش آجیل و تنقلات در رشت

به فروشنده با سابقه ترجیحاً در زمینه فروش آجیل و تنقلات جهت فروشگاه طلای سبز رفسنجان…