استخدام کارشناس خرید بازرگانی آقا در شرکت آذین تنه در تهران

استخدام آذین تنه شرکت آذین تنه جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد…