استخدام کارمند اداری خانم در مجتمع فنی تهران (نمایندگی شهریار)

استخدام مجتمع فنی تهران مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریار جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد…