استخدام حسابدار با حقوق توافقی،بیمه در گروه توسعه/فارس

استخدام گروه توسعه گروه توسعه جهت تکمیل کادر خود در استان فارس از افراد واجد شرایط زیر…