استخدام نیروی کارمند و کارآموز در شرکت توریستی پرواز بادصبا

استخدام شرکت توریستی پرواز بادصبا در تهران شرکت توریستی پرواز بادصبا در تهران تعدادی نیروی خانم…

استخدام مدیر داخلی در شرکت توریستی

یک شرکت توریستی واقع در تهران به یک نفر مدیر داخلی خانم نیازمند است.