استخدام بازاریاب در یک شرکت تولیدی توزیعی در اصفهان

به بازاریاب تلفنی ، حضوری ، ارگانی و سازمانی در یک شرکت تولیدی توزیعی در اصفهان…