استخدام کارشناس فروش و کارشناس تحقیق و توسعه(پلیمر)/قزوین

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان قزوین از افراد واجد شرایط زیر دعوت…