استخدام يك واحد توليدي تراشكاري قطعات خودرو ، در شهرك صنعتي عباس آباد تهران

يك واحد توليدي تراشكاري قطعات خودرو ، در شهرك صنعتي عباس آباد به افراد ذيل نيازمند ميباشد…

استخدام شركت توليدي صنعتي ميلان در زمينه توليد هود و اجاق گاز واقع در استان تهران

شركت توليدي صنعتي ميلان در زمينه توليد هود و اجاق گاز جهت تكميل كادر خود به افراد…

استخدام يك شركت توليدي فيلتر واقع در شهرك صنعتي عباس آباد تهران

يك شركت معتبر توليدي فيلتر واقع در شهرك صنعتي عباس آباد تهران به يك نفر سرپرست…

استخدام يك مجموعه معتبر توليدي مواد غذايي پروتئيني واقع در استان فارس

يك مجموعه معتبر توليدي مواد غذايي پروتئيني واقع در فارس در راستاي توسعه فعاليت هاي خود…

استخدام يك شركت معتبر توليدي صنعتي در حوزه صنايع نفت و گاز در استان مركزي ( اراك )

يك شركت معتبر توليدي صنعتي در حوزه صنايع نفت و گاز در استان مركزي شهر اراك جهت…

استخدام شركت توليدي و صنعتي هواساز در استان تهران

شركت توليدي و صنعتي هواساز در استان تهران  كارشناس طراحي آقا➖رشته برق يا مكانيك➖مسلط به كليه مدارك…

استخدام يك شركت توليدي در استان اصفهان

استخدام يك شركت توليدي در استان اصفهان

استخدام يك شركت توليدي در استان اصفهان

يك شركت توليدي جهت تكميل كادر نيروي خود در استان اصفهان از افراد واجد شرايط زير…

استخدام 9 عنوان شغلي در يك شركت معتبر توليدي در اصفهان

يك شركت معتبر توليدي رو به توسعه با محيطي دوستانه، با مديريت دلسوز سرمايه هاي انساني…

استخدام رئيس شعبه آقا در شركت توليدي و صنعتي اصالت در تبريز

شركت توليدي و صنعتي اصالت , فعال در حوزه مواد غذايي جهت تكميل كادر تخصصي خود در استان…

شركت توليدي در حوزه تجهيزات پزشكي در استان تهران

شركت معتبر توليدي در حوزه تجهيزات پزشكي در استان تهران مهندس مكانيك آقا ، خانم➖مجرب➖مسلط به Solid…

استخدام يك واحد توليدي واقع در همدان

يك واحد معتبر توليدي واقع در همدان به كارشناس يا كارشناسي ارشد صنايع (آقا) جهت همكاري…