استخدام 3 رديف شغلي يك شركت توليد كننده قطعات پليمري خودرو در استان تهران

يك شركت توليد كننده قطعات پليمري خودرو جهت تكميل نيروي انساني خود در استان تهران از…

استخدام يك شركت بزرگ توليد قطعات خودرو در استان تهران

يك شركت بزرگ توليد قطعات خودرو جهت تكميل كادر بازرگاني خارجي خود در استان تهران از…

استخدام شركت مديريت توليد برق جنوب فارس جهت تكميل كادر تخصصي خود در نيروگاه عسلويه

شركت مديريت توليد برق جنوب فارس جهت تكميل كادر تخصصي خود در نيروگاه عسلويه از آقايان…

استخدام شركت تجهيزات پزشكي ضحا در (تهران) فعال در حوزه (توليد ماسك) در تهران

يك شركت تجهيزات پزشكي ضحا، در (تهران) فعال در حوزه (توليد ماسك) به تعدادي نيروي متعهد…

استخدام يك شركت فعال در زمينه توليد قوطي هاي كنسرو در استان سيستان و بلوچستان

يك شركت فعال در زمينه توليد قوطي هاي كنسرو به منظور تكميل كادر كارشناسي خود از…

استخدام يك شركت فعال در زمينه تحقيقات و توليد محصولات الكترونيك واقع در استان تهران

شركت فعال در زمينه تحقيقات و توليد محصولات الكترونيك واقع در استان تهران، منطقه احمدآباد مستوفي كارشناس_الكترونيك…

استخدام 7 عنوان شغلي يك شركت در توليد قير و فرآورده هاي نفتي در جنوب كشور

تاریخ انقضا :1399/5/25

استخدام يك شركت توليد صنايع غذايي در استان مازندران

يك شركت توليد صنايع غذايي معتبر در آمل جهت تكميل كادر خود در استان مازندران از…

استخدام يك كارخانه توليد زيره كفش واقع در منطقه چهاردانگه تهران

يك كارخانه توليد زيره كفش واقع در منطقه چهاردانگه تهران جهت تكميل كادر خود به افراد…

استخدام شركت توليد كننده قطعات خودرو در استان تهران

شركت توليد كننده قطعات خودرو در استان تهران كارشناس فني و مهندسي آقا، خانم➖مدرك تحصيلي مهندسي مكانيك➖زمينه…

استخدام يك هلدينگ فعال در زمينه توليد قطعات خودرو در استان تهران

يك هلدينگ فعال در زمينه توليد قطعات خودرو در استان تهران  كارشناس مكانيك آقا، خانم➖كارشناسي يا…

استخدام مدير توليد آقا (رشته مكانيك، صنايع، پليمر) در تهران

شركت وستا دژ سعيد جهت تكميل كادر خود در استان تهران از افراد واجد شرايط زير…