استخدام کارشناس برنامه ریزی تولید،بازرگانی خارجی و داروساز

یک شرکت معتبر در زمینه تولید مواد اولیه دارویی جهت تکمیل کادر خود در استان البرز…