استخدام مونتاژ کار آقا در کارخانه تولیدجاروبرقی /محدوده کهریزک

یک کارخانه تولید جاروبرقی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به…