استخدام کارشناس فنی آقا (مکانیک ساخت و تولید)در اصفهان

یکی از شرکت های معتبر واقع در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان جهت تکمیل کادر خود…