استخدام مدیر تولید(سرپرست تولید) در کارخانه بستنی وینتر/کرمان

استخدام بستنی وینتر کارخانه بستنی وینتر (بیست سابق) جهت تکمیل کادر خود در استان کرمان ار…