استخدام مدیر تولید(شیمی ، میکروبیولوژی ، صنایع غذایی)/ساوه

یک شرکت معتبر داروسازی جهت تکمیل کادر خود در استان مرکزی، شهر ساوه از افراد واجد…