استخدام کارشناس خط تولید(لیسانس مدیریت یا صنایع)/اصفهان

یک واحد فعال تولیدی واقع در شهرک صنعتی جی جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان…