استخدام مدیر تولید(مهندس مکانیک) آقا جهت شرکت در البرز

استخدام شرکت تولیدی و بازرگانی معتبر شرکت تولیدی و بازرگانی معتبر جهت تکمیل و توسعه نیروی…

استخدام مهندس مکانیک (گرایش ساخت و تولید)،مهندس پلیمر و مواد

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت…