استخدام اپراتور خط تولید،کارشناس کنترل کیفی در تبریز

استخدام شرکت صنایع پلاستیک تک ظرف شرکت صنایع پلاستیک تک ظرف جهت تکمیل کادر خود در…

استخدام کارشناس برنامه ریزی تولید،کارشناس طراحی در کرمان

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان کرمان از افراد واجد شرایط زیر دعوت…

استخدام کارشناس برنامه ریزی تولید،کارشناس برنامه ریزی انبار

یک شرکت تولیدی معتبر در استان البرز واقع در شهرک صنعتی هشتگرد از افراد توانمند و…