استخدام کارشناس تولید،کارگرخط تولید در یک کارخانه تولیدی/گیلان

کارخانه تولیدی واقع در شهر صنعتی رشت جهت تکمیل کادر خود در استان گیلان از افراد…