استخدام رئیس حسابداری در یک شرکت معتبر تولیدی/البرز

یک شرکت معتبر تولیدی مصنوعات لاستیکی جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد واجد…

استخدام برنامه ریز و کنترل تولید در یک شرکت معتبر تولیدی/البرز

یک شرکت معتبر تولیدی مصنوعات لاستیکی جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد واجد…

استخدام تکنسین برق الکترونیک در یک شرکت معتبر تولیدی/البرز

یک شرکت معتبر تولیدی جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر…

استخدام کارشناس حسابداری در یک شرکت معتبر تولیدی/البرز

یک شرکت معتبر تولیدی واقع در کیلومتر 18 جاده مخصوص جهت تکمیل کادر خود در استان…