استخدام کارمند بازرگانی در یک شرکت معتبر تولیدی-بازرگانی/تهران

یک شرکت معتبر تولیدی – بازرگانی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر…

استخدام قائم مقام مدیر عامل در یک شرکت تولیدی-بازرگانی/تهران

یک شرکت تولیدی-بازرگانی معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر…