استخدام نیروی فنی آقا با مزایا در یک مجموعه تولیدی/خراسان رضوی

یک مجموعه تولیدی جهت توسعه و تکمیل کادر تخصصی خود در استان خراسان رضوی از افراد…

استخدام کارشناس فروش در یک شرکت معتبر تولیدی-خراسان رضوی

یک شرکت معتبر تولیدی جهت تکمیل کادر فروش خود در استان خراسان رضوی از تعدادی افراد…

استخدام کارشناس فروش حضوری آقا در یک شرکت تولیدی/خراسان رضوی

یک شرکت بزرگ تولیدی جهت تکمیل نیروی انسانی دفاتر فروش خود در استان خراسان رضوی از…