استخدام ۶ ردیف شغلی در یک هلدینگ تولیدی_صنعتی/گیلان

یک هلدینگ تولیدی_صنعتی جهت تکمیل کادر خود در استان گیلان از افراد واجد شرایط زیر دعوت…