استخدام حسابدار خانم در یک واحد تولیدی معتبر در اصفهان

یک واحد تولیدی معتبر واقع در شهرک صنعتی جی جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از…