استخدام راننده ایسوزو در یک شرکت تولیدی-گیلان

یک شرکت تولیدی جهت تکمیل کادر خود در استان گیلان از تعدادی افراد واجد شرایط زیر…

استخدام کارشناس تولید،کارگرخط تولید در یک کارخانه تولیدی/گیلان

کارخانه تولیدی واقع در شهر صنعتی رشت جهت تکمیل کادر خود در استان گیلان از افراد…