استخدام آشپز جهت کافه صبحانه و نون توموشی در بندرعباس

به یک آشپز آشنا به کار در کافه صبحانه و نون توموشی در بندرعباس نیازمندیم. اطلاعات…