استخدام چند رديف شغلي مركز تخصصي خانه‌ تي‌وي در استان همدان

مركز تخصصي خانه‌ تي‌وي، نمايندگي مجاز سامسونگ جهت تكميل كادر فني و اداري خود در استان همدان…