استخدام تحلیلگر فاندامنتال و تکنیکال در یک مجموعه در تهران

یک مجموعه جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از تعدادی افراد واجد شرایط زیر دعوت…

استخدام تحلیلگر فاندامنتال و تحلیلگر تکنیکال در تهران

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت…

استخدام تحلیلگر بورس حرفه ای تکنیکال و فاندامتال در تهران

یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به…