استخدام برشکار، دوزنده حرفه ایی و وردست در تولیدی تیتیش

استخدام تیتیش تولیدی لباس کودک تیتیش جهت توسعه کار خود در استان اصفهان از افراد واجد…